Brandal og Hvidsten er i 1981 ansatt som serviceteknikere hos Strømsnes verksted i Bergen. Da Strømsnes velger å legge ned verkstedsdriften, beslutter de to å føre denne videre i sitt eget selskap. Dette blir opptakten til bedriften som i dag er ledende innen foto og videokameraservice i Norden.


Magne Hvidsten foran inngangen til C&V i Ytre Arna, anno 1984.

De to kompanjongene overtar instrumenter og delelager fra Strømsnes, ansetter én av sine kolleger og flytter til egne lokaler i Ytre Arna like utenfor Bergen. Første januar 1982 er Camera & Videoteknikk AS etablert og registrert. De første årene blir det foretatt omtrent like mye service på foto- og filmprodukter som på tradisjonell brunevare. De fleste oppdragene kommer fra deres gamle arbeidsgiver som har foto- og brunevareforretninger over hele landet.

Chinon er på denne tiden stor innen foto og smalfilm, og det blir service på foto og filmopptaksutstyr, samt fremvisere bedriften vokser på de første årene. I 1986 får C&V avtale med Kodak som på denne tiden har noen modeller som er produsert av Chinon. På samme tid blir det inngått avtale med Ekløw, nåværende Fujifilm, om service på Fuji fotoapparater og videokamerautstyr.

I 1989 har C&V 6 ansatte, og vokser seg etter hvert ut av lokalene i Ytre Arna. Bedriften flytter derfor inn i på 350 kvadratmeter i dagens lokaler i Liaveien i Åsane utenfor Bergen.

Etter hvert blir stadig nye apparattyper og merker håndtert. Jevnt økende behov for service på videokamera medfører at et formelt samarbeid med Canon blir etablert i 1992. Samme år tar bedriften for første gang i bruk data i administrasjonen av all service, gjennom verkstedsprogrammet Elfo.

 

Foto og videokameraavdelingen anno 1990 hadde plass til fire serviceteknikere (to på hver side av arbeidsbenken), og var kjemisk fri for datautstyr.

Samme avdeling anno 2002 gir plass til ni serviceteknikere, her representert ved tre av dem. Resten sitter på andre siden av arbeidsbenken, og på motstående vegg.


I 2011 har avdelingen vokst til 21 arbeidsplasser.


I 1993 har bransjebladet Elektronikkbransjen en artikkel om bedriften.

I de neste årene følger en ekspansiv utvikling med stadig flere leverandøravtaler og merker. I løpet av 1995 har Casio lansert verdens første digitale kamera med TFT-display, og den norske importøren Casinus inngår i januar 1996 samarbeid med C&V for service og reparasjoner på den nye produktgruppen. I april blir lokalene utvidet til 450 kvm. Samtidig blir TV og videoavdelingen opprustet til topp nivå for å kunne møte de krav som stilles i forbindelse med service på dagens utstyr. Bedriften har nå 10 ansatte.

Høsten 1997 tar C&V inn sin første lærling etter reform –94. Året etter kommer enda flere til, og siden har det alltid vært en eller flere lærlinger i bedriften. Mange av dem er gått over i faste stillinger i bedriften etter endt læretid.
Digital foto og video kommer inn på markedet, og C&V er med fra første stund.

I mars 1999 er det behov for ytterligere fornyelse og utvidelse, hvor kundemottak blir flyttet og utvidet og nye lagerlokaler blir tatt i bruk. Totalarealet kommer derved opp i ca 700 kvm. I denne forbindelse blir det trykket en artikkel i bransjebladet Elektronikkbransjen. Bedriften har nå 16 ansatte.

Høsten 1999 innleder bedriften et samarbeid med Bleken Data om utvikling av deres alternativ til Elfo, MAB2000.

I desember 1999 går den aller første lærlingen innen fotoservice opp til fagprøve etter reform -94, og Fujifilm Danmark flytter deler av sin service fra Tyskland til C&V. Mens flere andre i bransjen mener stadig mer service vil gå ut av landet, beviser bedriften at det motsatte er mulig.

I februar 2000 overtar C&V bedriften Åsane TV- og Elektronikkservice.
I mai 2000 utvides samarbeidet med Canon slik at C&V blir et fullsortiment verksted for denne leverandøren, og det eneste verkstedet utenfor Canon som foretar service på deres DV produkter.

I januar 2001 pensjonerer bedriften Elfo til fordel for det nye og langt mer moderne systemet MAB2000. I juli samme år har samarbeidet med Bleken Data ledet til at en ny fraktmodul i programmet er utviklet. Logistikken på produktene fra de kommer inn til de er tilbake til kunde er derved for første gang integrert i ett og samme system, med sporing på Internett hele veien.

 


Camera & Videoteknikk ligger i dag i moderne lokaler i Åsane utenfor Bergen.

Januar 2002 markerer bedriftens 20 års jubileum. C&V sysselsetter nå 23 ansatte hvorav 18 er heltids teknikere. Bedriften er ledende på service innen analog så vel som digital video og foto, men satser også sterkt innen tradisjonell brunevare og profesjonelt utstyr. Service på digitale video- og fotoprodukter er sterkt voksende, og digital stillbilde utgjør nå den nest største varegruppen. Gjennom bevisst satsing på lærlinger utdanner bedriften unge mennesker av begge kjønn til yrket. Mulighetene for nye markeder evalueres kontinuerlig.

I de to neste årende øker aktiviteten jevnt, og antall ansatte øker til 25, hvor 19 er er heltids teknikere. I salgsbransjen begynner enkelte kjeder å importere sine egne merker, eller de importerer kjente merker utenom de norske merkeleverandørene, såkalt gråimport. Dermed blir de selv importører, og må ordne med garantiservice på egenhånd. I juli 2004 inngår C&V en avtale med Elprice om service på slike apparater, i tillegg til de produktene som gjennom bedriftens avtaler med leverandørene allerede tas hånd om. 2004 er også året da C&V for alvor inntar et for bedriften nytt marked, nemlig service og installasjon av avanserte konferanse og styringssystemer onshore og offshore. Dermed står Statoil, Hydro og Oddfjell Drilling på kundelisten. Ved nyttår opphører serviceavtalen med Fujifilm Danmark, idet tollklareringsbyråkratiet mellom Norge og EU til slutt ble et for tidkrevende ledd i serviceprosessen.

 

 I 2005 lages en kort introduksjonsvideo, produsert av en av bedriftens ansatte. Opptakene er gjort etter at kundemottaket og audio/video avdelingen flyttet i januar samme år.

I løpet av 2004 har aktivitieten for lyd og bilde økt kraftig, og i januar 2005 flytter avdelingen inn i nye og større lokaler på gateplan. Samtidig flytter også kundemottaket samme vei, hvilket letter mottak og service på store og tunge fjernsynsapparater. I mars 2005 flytter PQB, importøren av Konica Minolta, all service for kamera, filmskannere og kikkerter til C&V. Bare tre måneder etter opphører noe overraskende avtalen, idet Konica Minolta i Europa beslutter å overføre styringen av den norske virksomheten til Sverige. Ved årskiftet 2005/2006 trekker Konica Minolta seg fra fotomarkedet. Den senere tids økning i aktiviteten på bildeprodukter, og flatskjermenes inntog i markedet, avslører problemer med at produktene skades under transport til og fra verkstedet. Årsaken er manglende kunnskap hos speditørene om hvordan produktene skal behandles, og hvilke svakheter de har som må tas hensyn til. Dette leder til at kompanjongene Jostein Brandal og Magne Hvidsten i august oppretter søsterbedriften C&V Logistikk, for på beste måte å kunne håndtere transporten, med ansatte som vet hvordan produktene skal behandles. Mot slutten av året er antall ansatte oppe i 29, hvorav 21 er heltids teknikere.

 

I begynnelsen av 2007 inngår Casio avtale med C&V om at bedriften skal betjene Casio sin telefonsupport.
Samtidig inngår Nikon avtale med C&V om service på alle deres konsumentprodukter, og fra 1.mars settes avtalen ut i livet til stor glede for mange handlere som har ønsket at C&V også skal betjene dette merket. Kombinasjonen økning i oppdrag til det profesjonelle markedet, enda større tilsig av servicer fra kommuner i Hordaland og Sogn (muliggjort på grunn av transport med C&V logistikk) og avtalen med Nikon, gjør det nødvendig med flere ansatte. Mot slutten av året er antall ansatte kommet opp i vel 40.

Mange lærlinger og utplasseringselever fra yrkesskolen er innom C&V, og i løpet av 2008 kommer det totale antallet medarbeidere opp i 50. Men 2008 er også året da finanskrisen i USA om høsten også rammer det internasjonale finansmarkedet med en omfattende resesjon i de fleste industrialiserte land. Samtidig kommer den svært overraskende nyheten om at Canon vil avslutte sitt årelange samarbeid med C&V, og flytte all sin service til Oslo ved årsskiftet.

Opphøret av Canon service utgjør en betydelig del av service-omsetningen til C&V. Finanskrisen har imidlertid enda ikke gitt utslag i omsetningen av serviceoppdrag. Det henger sammen med at eventuell nedgang i nysalget ute hos handlerne først gir seg utslag i nedgang på service en tid etter dette. Det samme gjelder serviceoppdragene til oljebransjen, der allerede inngåtte kontraktsoppdrag har varighet fremover i tid. C&V omstiller sine ressurser for å begrense skadevirkningene av den nye situasjonen.
Fra 1. oktober 2009 overtar Camera & Videoteknikk all service på Pentax i Norge, og etablerer seg i Fovi Service AS sine gamle verkstedslokaler i Gjerdrumsvei 10d i Nydalen, Oslo. C&V og Pentax-importør Aronsen AS har fra før et langt og godt samarbeid, gjennom 15 år med garantiservice på Samsung brunevarer for Aronsen AS. Samme måned begynner C&V med hvitevareservice for Samsung. Det økonomiske driftsresultatet ved årsskiftet er positivt, men for første gang i bedriftens historie går omsetning og driftsresultat ned i forhold til foregående år.

 


TV-avdeling etter flytting i januar 2010

I januar 2010 blir lokalene i 1.etg rett under lokalene C&V alltid har disponert i 2.etg ledige. Avdelingen for lyd og bilde, kundemottak og lager flytter "sideveis", og får en mer hensiktsmessig innbyrdes beliggenhet. I februar blir C&V sertifisert Kongsberg partner, og er nå en del av deres Global Support System. Virkningene av finanskrisen innhenter servicebransjen, og bedriften må nedbemanne. De ansatte bidrar i form av frivillig nedgang i arbeidstid og lønn over en periode, og sammen med naturlig avgang på flere stillinger, blir det ikke nødvendig med oppsigelse av mer enn en halv stilling. I okober begynner C&V med Samsung laptop service. Mens nedgangen i salgsbransjen etter finanskrisen ser ut til å ha snudd, henger det lenger igjen i servicebransjen.

I forbindelse med at FotoVideo Norway AS åpner sitt nye fotosenter på 2200kvm i Møllergaten i Oslo i februar 2011, flytter Camera & Videoteknikk AS sin avdeling i Oslo fra Nydalen, til "inhouse" FotoVideo sine nye lokaler. Denne løsningen for service i butikk er den eneste av sitt slag i Norge, og kunder kan her få utført Check & Clean og service på de fleste  merker mens de venter. Samarbeidet medfører økt serviceomsetning på avdelingen, og i mars ansettes en ny tekniker. Fujifilm inngår avtale med C&V om drift av supporttjeneste på telefon. Samme måned slår Elprice seg selv konkurs, og garantiservice på deres egenimporterte produkter faller bort. I juni overtar C&V garantiservice på Sanyo stillbilde- og video-kamera.


Veien videre
Camera & Videoteknikk har til tross for tøffe utfordringer tro på fremtiden. Dyktige medarbeidere, målrettet arbeid mot leverandører og handlere og respekt for grunnleggende målsettinger, har gjennom årene resultert i en bunnsolid bedrift som tåler påkjenningene bedriften har hatt de siste to årene. Evaluering av nye forretningsområder, kreativ tenking omkring eksisterende virksomheter og dynamiske medarbeidere som går inn der det er behov gir nye muligheter.


Tilgjengelig
Ved eventuell feil på et produkt er det viktig at kunden ikke blir skadelidende. Vi konsentrerer oss derfor spesielt om minimal leveringstid og høy kvalitet på utført arbeid. Gjennom gode åpningstider på telefon og kundemottak, tilgang til Service-Web for info og kommunikasjon om din ordre når som helst på døgnet, gode fraktavtaler som dekker hele landet til fornuftige priser og egen transport som dekker nærliggende kommuner er vi tilgjengelig for våre kunder.


Elesco
C&V er medlem av Norges største sammenslutning av serviceverksteder, Elesco Norge. Kjeden ble etablert i 1995 under navnet Servicekjeden av Camera & Videoteknikk AS, Helgeland Elektronikkservice AS, Moer Radio/TV-Service AS, Service-Eksperten AS og Service Elektronikk AS. I årene som fulgte knyttet kjeden til seg nye medlemmer over hele landet. I desember 2004 valgte kjeden å gå inn som medlem i Elesco Europe, og skiftet derfor navn til Elesco Norge. Kjeden består i dag av over 30 høyt kvalifiserte verksteder. Du kan lese mer om Elesco Norge her.

 

 


Omtaler:

Elektronikkbransjen 5/1993

Elektronikkbransjen 10/1993

Elektronikkbransjen 3/1999

Elektronikkbransjen 3/2000

Elektronikkbransjen 4/2000

Elektronikkbransjen 10/2001

Elektronikkbransjen 1/2002

Elektronikkbransjen 4/2002

Elektronikkbransjen 5/2002

Elektronikkbransjen 5/2004

Elektronikkbransjen 7/2005

Elektronikkbransjen 2/2006

Elektronikkbransjen 2/2007

Elektronikkbransjen 7/2009

Elektronikkbransjen 10/2009

Elektronikkbransjen 2/2011


Camera & Videoteknikk AS - Liaveien 1 - 5132 Nyborg - 55 39 38 80 - service@camera.no

Remote support     Admin