§

Personvernerklæring

Camera & Videoteknikk AS behandler personopplysninger i forbindelse med servicereparasjoner utført hos oss både innenfor og utenfor garanti/reklamasjon. Behandlingen utføres som behandlingsansvarlig, men også som databehandler for leverandører og forhandlere.

Denne erklæringen inneholder informasjon om hvordan Camera & Videoteknikk AS behandler personopplysninger.


1. HVORFOR OG HVORDAN SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGER OM DEG

SERVICEREPARASJONER
Camera & Videoteknikk AS innhenter personopplysninger om deg i forbindelse med bestilling og utføring av servicereparasjoner. Opplysninger om deg vil kunne innhentes direkte fra deg eller fra en forhandler eller leverandør, avhengig av hvordan serviceordren kommer inn til Camera & Videoteknikk AS.

Dersom behandlingen av personopplysninger gjelder servicereparasjoner for leverandører/forhandlere er behandlingen basert på din avtale med leverandøren/forhandleren eller leverandørens/forhandlerens lovfestede forpliktelse om å rette opp mangler på ditt produkt.

Dersom servicereparasjonen er relatert til avtale mellom deg og Camera & Videoteknikk AS er behandlingen basert på denne avtalen. I tillegg vil vi behandle personopplysninger for å oppfylle vår lovfestede forpliktelse om å rette opp mangler på ditt produkt. Videre vil vi oppbevare dine kontaktopplysninger i tilfelle du ønsker å bestille nye servicereparasjoner. Denne behandlingen er basert på vår berettigete interesse om å yte deg service i det enkelte tilfellet.

Hvilke personopplysninger vi behandler om deg avhenger av type produkt, merke, forhandler samt hvilke opplysninger du oppgir. Generelt behandler vi følgende personopplysninger i forbindelse med bestilling og utføring av service:

• Kontaktinformasjon (navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, referanse)
• Registreringsnummer og serviceordrenummer
• Produktets merke, varegruppe og modell
• Kjøpsdato og kjøpested, transaksjonsdetaljer (kvitteringer, faktura o.l.)
• Produktets serienummer
• IMEI-nummer
• Feilbeskrivelse
• Eventuelle bilder av skadet emballasje, produkter o.l.


DIN KONTAKT MED CAMERA & VIDEOTEKNIKK AS I ANDRE FORBINDELSER
Det er mulig for deg å kontakte Camera & Videoteknikk AS ved personlig oppmøte, på telefon, e-post og post. Dersom du kontakter oss vil vi motta og behandle de personopplysninger om deg som du velger å gi oss i din henvendelse. Formålet med behandlingen er å behandle og svare på din henvendelse. Behandlingen er basert på vår berettigede interesse. Vi har vurdert at det er nødvendig for oss å kunne besvare henvendelser fra kunder eller andre personer som er i kontakt med oss.

JOBBSØKNADER
Dersom du søker jobb hos Camera & Videoteknikk AS vil vi behandle personopplysninger om deg i søknadsprosessen. Personopplysningene som behandles er navn, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, CV og annen dokumentasjon i forbindelse med søknaden, samt de opplysninger du oppgir i din søknad (inkludert attester, vitnemål, språk og om du har spesielle behov). I søknadsprosessen er behandlingen basert på at det er nødvendig å behandle personopplysninger for å kunne inngå en arbeidsavtale.

KONTAKTPERSONER HOS LEVERANDØRER/FORHANDLERE
Hvis du er kontaktperson hos leverandør, forhandler eller samarbeidspartner, kan Camera & Videoteknikk AS innhente og motta personopplysninger om deg. Personopplysningene som behandles er navn, e-postadresse, telefonnummer samt eventuelle andre opplysninger du oppgir. Behandlingen er basert på vår berettigede interesse i å behandle personopplysninger om våre kontaktpersoner for en effektiv oppfyllelse av avtalen med din arbeidsgiver.


2. HVEM FÅR TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Dersom du bestiller en servicereparasjon direkte hos Camera & Videoteknikk AS, og som gjelder garanti/reklamasjon overfor en leverandør eller en forhandler, vil vi dele opplysningene med den aktuelle leverandøren/forhandleren med henblikk på at leverandøren eller forhandleren kan vurdere reklamasjonen/mangelkravet.

Dine personopplysninger kan i spesielle tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet eller andre organer hvor dette er pålagt etter lov. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler.


3. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGENE

SERVICEREPARASJONER
Dine personopplysninger knyttet til en servicereparasjon vil som hovedregel slettes når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene dine for å besvare dine henvendelser og reklamasjonstiden for servicen er utløpt og lagringskrav iht. lovpålagte forpliktelser er passert, med mindre vi trenger opplysningene i et lengre tidsrom for å oppfylle andre legitime formål eller lovpålagte forpliktelser. I praksis slettes personopplysninger knyttet til en servicereparasjon 5 år etter regnskapsårets slutt. 

DIN KONTAKT MED CAMERA & VIDEOTEKNIKK AS I ANDRE FORBINDELSER
Ved henvendelser til Camera & Videoteknikk AS vil opplysningene oppbevares i perioden vi behandler din henvendelse, eller opp til 5 år etter regnskapsårets slutt.

JOBBSØKNADER
Etter at en søknadsprosess er avsluttet vil vi oppbevare opplysninger om kandidater som har fått stilling hos Camera & Videoteknikk AS. For kandidater som ikke fikk stilling hos oss vil opplysningene slettes etter at søknadsprosessen er avsluttet, med mindre du samtykker til at vi oppbevarer opplysningene dine for en lengre periode.

KONTAKTPERSONER HOS LEVERANDØRER/FORHANDLERE
Dersom vi behandler personopplysninger om deg fordi du er kontaktperson hos en av våre samarbeidspartnere, vil vi oppbevare opplysningene så lenge du er kontaktperson for selskapet. Vi vil også kunne oppbevare dine kontaktopplysninger etter at du har opphørt å være kontaktperson av hensyn til vår legitime interesse i å ha oversikt over ulike forhold knyttet til avtalen med samarbeidspartneren.

I stedet for å slette personopplysningene kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.


4. DINE RETTIGHETER

Enhver har rett til grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet, inkludert Camera & Videoteknikk AS. Camera & Videoteknikk AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vi henviser til den ved eventuelle forespørsler.

Dersom dine personopplysninger behandles av Camera & Videoteknikk AS, har du flere rettigheter:

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.

Be om retting eller sletting: Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel om vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Dataportabilitet: Du kan be om dataportabilitet blant annet for personopplysninger du selv har gitt i medhold av samtykke eller som har vært nødvendig for å inngå serviceavtalen.

Begrensning av behandling: Du kan be oss om å begrense behandlingen eller protestere mot deler av behandlingen.

For å ta i bruk dine rettigheter ber vi deg kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt under. Vi gjør deg oppmerksom på at dersom din henvendelse gjelder en reklamasjons- eller garantireparasjon mot en leverandør eller forhandler, vil vi videresende din henvendelse til den aktuelle leverandøren og forhandleren for vurdering av din henvendelse.

Klage til tilsynsmyndighetene: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på kan du sende inn en klage til Datatilsynet.


KONTAKTINFORMASJON
For henvendelser om vår behandling av personopplysninger ber vi deg om å kontakte oss på e-post eller brevpost. Merk din henvendelse med «personvern».

Camera & Videoteknikk AS
Liavegen 1
N-5132 NYBORG
e-post: